دانشگاه امام جواد (ع) یکی از مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در مهر ماه سال 1384 آغاز به کارگیری و سازماندهی امکانات، منابع مادی و انسانی نسبت به پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی اقدام نموده و در تلاش است با تکمیل کادر هیأت علمی در سایر رشته های مورد نیاز و همچنین در مقاطع تحصیلات تکمیلی به یک دانشگاه مطرح در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردد.