با پیگیری ده‌ها کودک در طول پنج سال، یک محقق دانشگاه بوستون از نزدیک به رابطه بین ساختار مغز نوزادان در دوران کودکی و توانایی آنان در یادگیری زبان در سنین پایین و میزان نقش محیط در رشد مغز و زبان آنان پی برد. نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهند که مسیرهای سازمانی مغز ممکن است پایه‌ای برای توانایی‌های یادگیری زبان کودک در اولین سال زندگی خود ایجاد کند. این مسیرها به‌عنوان ماده سفید شناخته می‌شوند و به‌عنوان رابط بین میلیاردها نورون که ماده خاکستری نامیده می‌شوند و بافت مغز را شامل می‌شوند، عمل می‌کنند. این امر تبادل سیگنال‌ها و همه وظایف و عملکردهای مختلف مورد نیاز ما برای انجام تمام فرایندهای بیولوژیکی را امکان‌پذیر می‌سازد. جنیفر زوک، متخصص مغز و اعصاب، استادیار کالج سارجنت در علوم گفتار، زبان و شنوایی دانشکده علوم بهداشتی و توانبخشی بوستون، امریکا و سرپرست این تحقیق می‌گوید: استعاره مفیدی که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که مسیرهای ماده سفید «بزرگراه» و مناطق ماده خاکستری «مقصد» هستند. هرچه فردی وظیفه خاصی را بیشتر انجام دهد، مانند یادگیری زبان جدید، مسیرها در مناطقی از مغز که مسئول این وظیفه است، قوی‌تر و پاک‌تر می‌شوند و به اطلاعات اجازه می‌دهد تا با کارایی بیشتری در بزرگراه‌های ماده سفید جریان یابند. به گفته زوک، شواهد اخیر نشان می‌دهد که ماده سفید در دو سال اول زندگی به‌سرعت توسعه می‌یابد.