تحصیلات

کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی

تاریخ تولد

 1343/06/01 

سوابق اجرایی

  ایشان از سال 1390 تا کنون مدیریت مدرسه دبستان پسرانه دوره اول و دوم جوادالائمه ناحیه 1 می باشد.