تحصیلات

کارشناسی مدیریت فرهنگی

تاریخ تولد

1352/06/11

سوابق اجرایی

ایشان از سال 1391 تاکنون مدیریت پیش دبستانی دخترانه جوادالائمه ناحیه 1 را برعهده دارد.