تحصیلات

کارشناسی آموزش ابتدایی

تاریخ تولد

1337/01/06

سوابق اجرایی

ایشان از سال 1388 تا 1400 مدیریت دبستان دخترانه دوره اول جوادالائمه(ع) ناحیه 1 را به عهده داشته.