تحصیلات

کارشناسی مدیریت دولتی

تاریخ تولد

1345/01/04

سوابق اجرایی

20 سال دبیر آموزشی و 2 سال مسئول اجرایی دبیرستان دخترانه دوره اول

لازم به ذکر است که سرکار خانم ذاکریان، از سال 1398 به عنوان مدیریت دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه2 جوادلائمه (ع) استان یزد، مشغول به فعالیت در این مجموعه می باشند