(محتوا تستی است) برای ثبت خاطرات خود کافی است مراحل زیر را طی نمایید:
1- ابتدا وارد سامانه ثبت خاطرات شده و از طریق لینک ثبت نام، اقدام به ثبت اطلاعات خود نمایید.
2- .....

 

ثبت خاطرات