موسسه آموزش عالی جواد به عنوان یک موسسۀ آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تلاش دارد با برگزاری دوره‌های تخصصی به منظور افزایش مهارت‌های شغلی یا ارتقاء دانش تخصصی در دوره زمانی کمتر از یکسال گام بردارد تا دانش آموختگان آن بتوانند در سطوح مختلف توسعه استان نقش آفرین باشند.

این موسسه که در مهرماه سال 1382 آغاز به کار نمود و با فراهم آوردن زمینه مناسب برای دسترسی به آموزش‌های تخصصی و کاربردی به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز بخش های مختلف جامعه توجه خاصی دارد. این مجموعه پس از اتمام هر دوره‌ی تخصصی به دانش‌‌آموختگانی که در آن دوره شرکت کرده‌اند گواهینامه‌ی مورد تاًیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‌کند.

جوانان و علاقمندان برای اطلاعات بیشتر به سایت موسسه آموزش عالی آزاد جواد مراجعه کنند.