تحصیلات

کارشناسی ریاضی کاربرد کامپیوتر

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

تاریخ تولد

1356/01/18

شروع فعالیت آموزشی

سال 1385

سوابق آموزشی

۵ سابقه تدریس  در پایه سوم ابتدایی

سوابق اجرایی

7 سال معاونت آموزشی و ۴ سال مدیر مجموعه

لازم به ذکر است که سرکار خانم اعتمادی فر، از سال 1397 به عنوان مدیریت دبستان دخترانه دوره اول جوادلائمه (ع) استان یزد، مشغول به فعالیت در این مجموعه می باشند.