تحصیلات

کارشناسی شیمی

تاریخ تولد

1349/06/30

سوابق اجرایی

ایشان از سال 1397 تاکنون مدیریت دبیرستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه(ع) را برعهده دارند.