تحصیلات

کارشناسی شیمی کاربردی

تاریخ تولد

1353/08/20

سوابق اجرایی

20 سال دبیر آموزشی و 2 سال مسئول اجرایی دبیرستان دخترانه دوره اول

لازم به ذکر است که سرکار خانم ذاکریان، از سال 1398 به عنوان مدیریت دبیرستان دخترانه دوره اول جوادلائمه (ع) استان یزد، مشغول به فعالیت در این مجموعه می باشند