تحصیلات

کارشناسی آموزش ابتدایی

تاریخ تولد

1363/06/21

سوابق اجرایی

9 سال معاون آموزشی 

لازم به ذکر است که جناب آقای درآگاه، از سال 1397 به عنوان مدیریت دبیرستان پسرانه دوره اول جوادلائمه (ع) استان یزد، مشغول به فعالیت در این مجموعه می باشند