در این جلسه پیشکسوتان و‌ فارغ التحصیلان به بیان خاطرات دوران دانش آموزی خود پرداختند و یاد ایام قدیم را تازه کردند که با همت جناب آقای دعایی، جناب آقای سلطانی و همراهی انجمن فارغ التحصیلان بود و موجب شور و شگفتی مضاعف فارغ التحصیلان و دانش آموختگان عزیز گردید. در پایان مقرر گردید به جهت تشکیل بیشتر این نشست های صمیمانه و برقراری زنجیره ای وسیع تر از دانش آموختگان مجتمع جوادالائمه، گروه های دوستی در فضای مجازی شکل گیرد و سبب تشکیل دورهمایی بزرگ تر و به یادماندنی تر شود.